ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลาให้บริการสนามกีฬาเดือนมิถุนายน 2567 6/6/2567
เวลาการให้บริการสนามกีฬาแบดมินตัน 14/10/2566
ใบลงทะเบียนขอนำชื่อเข้าในระบบจองสนามกีฬา (สำหรับบุคลากร มจพ.) 4/10/2566
ใบลงทะเบียนขอนำชื่อเข้าในระบบจองสนามกีฬา (สำหรับบุคลากร มจพ.)