ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565


(ข้อมูล ณ วันที่ 22/05/2022)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 196 184
ชำระเงินแล้ว 115 106
จองไว้-รอชำระเงิน 0 5
ว่าง - รับได้อีก 81 73