ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564


(ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2022)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 378 288
ชำระเงินแล้ว 309 214
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 69 74