ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565


(ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2022)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 340 340
ชำระเงินแล้ว 234 153
จองไว้-รอชำระเงิน 73 78
ว่าง - รับได้อีก 33 109